Política de privadesa

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

JARO SL és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3 /2018, del 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les vostres dades personals i per què ho fem?

Segons el formulari on haguem obtingut les vostres dades personals, les tractarem de manera confidencial per assolir les següents finalitats:

Al formulari Contacte

Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web del responsable.

(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)Enviar comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.

(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR) Realitzar anàlisis estadístiques i estudis de mercat.

(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)Al formulari Newsletter

Remetre butlletins informatius, novetats, ofertes i promocions en línia.

(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)Al formulari Registre d’usuari

Gestionar el compte de l’usuari per proporcionar-vos un accés personalitzat a la pàgina web i als serveis interactius que ofereix.

(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)Al formulari E-commerce

Gestionar la seva compra o comanda en línia, processar el pagament i procedir a l’enviament o activació del mateix, en base a les condicions generals de contractació.

(per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR) Gestionar, mantenir, millorar o desenvolupar els serveis prestats.

(per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR) Realitzar enquestes de satisfacció i qualitat.

(per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Durant quant de temps guardarem les vostres dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o hi hagi prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total de els mateixos.

A qui facilitem les vostres dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers llevat, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

¿Cuáles son tus derechos?

Els drets que assisteixen a l’USUARI són:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició al tractament.

Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els vostres drets:

JARO SL. Masia Can Ràfols dels Caus , s/n – 08793 Avinyonet del Penedès (Barcelona). E-mail: info@canrafols.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part del prestador, i és voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al RESPONSABLE a través de JARO SL. Masia Can Ràfols dels Caus , s/n – 08793 Avinyonet del Penedès (Barcelona). E-mail: info@canrafols.com